mgr Agnieszka Turska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-806 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 41) lektorat
WMP-505 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
WMP-806 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 298) lektorat
WTOREK
WMP-806 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 7) lektorat
WMP-806 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 8) lektorat
WMP-806 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 9) lektorat
WMP-806 16:40 - 17:30 T Konsultacje konsultacje
ŚRODA
GG-315 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 2) warsztaty
GG-315 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 1) warsztaty
GG-315 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 3) warsztaty

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień