mgr Agnieszka Turska

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
WMP-806 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2+ (grupa 72) lektorat
WMP-806 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF A2+ (grupa 8) lektorat
WMP-118 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF A2+ (grupa 7) lektorat
WTOREK
WMP-809 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
WMP-809 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 9) lektorat
WMP-806 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 298) lektorat
WMP-118 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (grupa 41) lektorat
ŚRODA
WMP-806 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B2+
Od: 2019-10-01 do 2020-01-28 (grupa 73)
lektorat
CTW-205 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 2) warsztaty
CTW-205 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 1) warsztaty
CTW-205 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (grupa 3) warsztaty

Lista prowadzonych zajęć niecyklicznych - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doPrzedmiotRodzaj zajęć
2019-10-14 (PONIEDZIAŁEK)
WMP-806 14:10 - 15:50 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
2019-11-18 (PONIEDZIAŁEK)
WMP-806 14:10 - 15:50 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
2019-11-20 (ŚRODA)
WMP-505 08:20 - 11:40 Konsultacje konsultacje
2019-12-16 (PONIEDZIAŁEK)
WMP-806 14:10 - 15:50 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
2020-01-07 (WTOREK)
WMP-809 08:20 - 10:00 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
2020-01-14 (WTOREK)
WMP-809 08:20 - 10:00 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat
2020-01-21 (WTOREK)
WMP-809 08:20 - 10:00 Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (grupa 252) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień