dr Beata Chilimoniuk

Wydział Medyczny - Instytut Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Beata Chilimoniuk
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: beata.chilimoniuk_anti_spam@kul.pl