Judyta Niedokos

dr hab. Judyta Niedokos

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Histoire de l’homme (tomes 1 et 2) de Paul Emond : « espace de toutes les libertés »
  [Histoire de l’homme (tomy 1 i 2) Paula Edmonda : « przestrzeń wszelkich wolności»]
  [w:] SYNERGIES POLOGNE

2019

 • Théâtre de Michel de Ghelderode – un retour aux oeuvres « mineures » ?
  [Teatr Michela de Ghelderode'a - powrót do dzieł wczesnych?]
  [w:] Cahiers ERTA

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • De l’enfant à la femme : Hêtre de Céline Delbecq
   [Od dziecka do kobiety: "Buk" Celiny Delbecq]

  Recenzja książki naukowej

  • Recenzja wydawnicza książki: Jean Anouilh. En quête de la métathéâtralité

  Recenzja artykułu naukowego

  • Paysages de la solitude féminine : Flaubert, Zola, Maupassant
   [Pejzaże kobiecej samotności : Flaubert, Zola, Maupassant]
  • Strindberg et Sartre : l’enfer de la solitude, la solitude en enfer
   [Strindberg i Sartre: piekło samotności, samotność w piekle]
  • Georg Kaiser et Jean-Victor Pellerin face à l'aliénation de l'homme au deux conceptions du drame expressionniste
   [Georg Kaiser i Jean-Victor Pellerin wobec alienacji człowieka czyli dwie koncepcje dramatu ekspresjonistycznego]
  • Jean-Paul Kauffmann et Sylvain Tesson : autoportraits des deux écrivains face à l’expérience de la solitude
  • « La solitude de l’auteur » en tant que condition sine qua non de l’acte créateur chez Marguerite Duras
  • Przewrotne oblicza totalitaryzmów w twórczości René Kaliskiego

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent

  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Entre menace et salut : l’eau dans l’univers théâtral de Michel de Ghelderode
   [Między niebezpieczeństwem a wybawieniem: motyw wody w teatrze Micela de Ghelderode'a]
   [w:] Lublin Studies in Modern Language and Literature = Lubelskie Materiały Neofilologiczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Histoire de l’homme (tomes 1 et 2) de Paul Emond : « espace de toutes les libertés »
   ["Historia człowieka" (tom 1 i 2) Paula Emonda: "przestrzeń wszelskich wolności"]
  • Théâtre de Michel de Ghelderode – un retour aux œuvres « mineures » ?
   [Teatr Michela de Ghelderode'a - powrót do "gorszych" sztuk?]

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • De l’enfant à la femme : Hêtre de Céline Delbecq
   [Od dziecka do kobiety: "Hêtre" Céline Delbecq]

  2017


  Książka naukowa recenzowana

  • La réalisation dramaturgique du pictural dans l’œuvre théâtrale de Michel de Ghelderode
   [Dramaturgiczna realizacja malarskości w teatrze Michela de Ghelderode’a]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Émile Verhaeren et Kazimierz Filip Wize : traduction polonaise des Visages de la Vie et des Douze Mois
   [Emil Verhaeren i Kazimierz Filip Wize : polskie tłumaczenie "Obrazów życia" i "Dwunastu miesięcy"]
   [w:] Textyles

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kazimierz Filip Wize jako tłumacz poezji Emile'a Verhaerena
  • Sire Halewyn de Michel de Ghelderode : entre le merveilleux et le fantastique
   [Sire Halewyn Michela de Ghelderode'a: między cudownością a fantastycznością]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Entre menace et salut : l’eau dans l’univers théâtral de Michel de Ghelderode
   [Między zagrożeniem a ocaleniem: motyw wody w teatrze Michela de Ghelderode'a]

  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Michel de Ghelderode ou la foi méconnaissable
   [Michel de Ghelderode albo wiara "odmieniona nie do poznania"]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Hybride(s)
   [Hybrydy]

  2015

 • De l'image à l'imaginaire
  [Od obrazu do wyobrażenia]

 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • "Sire Halewyn" Michel'a de Ghelderode'a: między cudownością a fantastycznością
  • Michel de Ghelderode ou la foi méconnaissable
   [Michel de Ghelderode albo wiara odmieniona]

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Les relations entre texte et image dans le monodrame d’Edmond Picard Le Juré
   [Relacje między tekstem a obrazem w monodramie Edmonda Picarda p.t. Le Juré]
   [w:] SYNERGIES POLOGNE

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Sur les traces du vagabnond
   [Na tropie włóczęgi]

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

  • Malarskość w teatrze belgijskim: opracowanie komparatystyczne dramatów Maurice'a Maeterlincka i Michela de Ghelderode'a

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Reprise d'un mythe, réinterrogation d'un personnage: "Jocaste" de Michèle Fabien
   [Powrót do mitu i reinterpretacja postaci w "Jokaście" Michèle Fabien]

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Quêtes littéraires 3. Entre le sacré et le profane.
   [Quêtes littéraires]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Entre le sacré et le profane
   [Między sacrum a profanum]

  Kierownictwo realiz. projektu - przedsiębiorstwo międzynarodowe

  • Le projet, la réalisation et la coordination du stage à La Salette pour les étudiants de la philologie romane
   [Projekt, realizacja i koordynacja stażu dla studentów filologii romańskiej: Zawodowe i językowe podnoszenie kwalifikacji studentów filologii romańskiej KUL w ramach praktyk zawodowych]

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • L’image des vieillards dans Les Aveugles de Maurice Maeterlinck et Les Vieillards de Michel de Ghelderode
   [Obraz starców w Ślepcach Maurycego Maeterlincka i Starcach Michela de Ghelderode’a]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Aux confins de l'absence
   [Na skraju nieobecności]

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Comment le temps-espace pictural se manifeste dans le texte dramatique. Comment le pictural se manifeste dans le temps-espace dramatique. Exemple de Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren et Michel de Ghelderode
   [Malarskość czasu i przestrzeni w tekście dramatycznym na przykładzie wybranych sztuk Maurice'a Maeterlinck, Emile'a Verhaerena i Michela de Ghelderoda. ]
   [w:] Etude Romane de Brno

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Exprimer, provoquer, conjurer. (Faire) Connaître les émotions à travers l’iconotexte
   [Wyrażanie, wywoływanie, zaklinanie. Jak przekazać emacje za pomocą ikonotekstu.]

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • Quêtes littéraires
   [Quêtes littéraires ]

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Quetes litteraires
   [Quêtes littéraires ]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ecrire l'absence
   [Zapisać nieobecność]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Obraz starców w Ślepcach Maurycego Maeterlincka i Starcach Michela de Ghelderode’a

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • L’image des vieillards dans Les Aveugles de Maurice Maeterlinck et Les Vieillards de Michel de Ghelderode
   [Obraz starców w "Ślepcach" Maurice'a Maeterlincka oraz w "Starcach" Michela Ghelderoda]

  Kierownictwo realiz. projektu - przedsiębiorstwo międzynarodowe

  • Le projet, la réalisation et la coordination du stage pour les étudiants de la philologie romane
   [Projekt, realizacja oraz koordynacja stażu dla studentów filologii romańskiej : Zawodowe i językowe podnoszenie kwalifikacji studentów romanistyki : międzynarodowy staż w La Salette.]

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Le descriptif au théâtre : les drames d’Emile Verhaeren
   [Opis w tekście teatralnym: dramaty Emile'a Verhaerena]

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Le théâtre d’Emile Verhaeren : du dramatique au pictural
   [Teatr Emila Verhaerena : od dramatu do obrazu]

  2008


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Le descriptif au théâtre : les drames d’Emile Verhaeren