dr Paweł Fortuna

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Mentor, power speaker i trener biznesu z 20-letnim doświadczeniem. Opiekun I edycji Psychologii biznesu i przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki obrony przed manipulacją i uczenia się na błędach.

Inicjator i organizator Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA oraz Konferencji "Ludzka Twarz Biznesu". Pomysłodawca i organizator spotkań "Firma to ludzie" oraz licznych akcji społecznych aktywizujących środowisko akademickie. 

Autor i współautor dziesięciu książek, w tym „Pozytywnej psychologii porażki” wyróżnionej Nagrodą Teofrasta za najlepszą, psychologiczną książkę popularnonaukową 2012 roku oraz dwóch podręczników nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu laurem "Książka dla Trenera": "Perswazja w pracy trenera" (2011) oraz "Metafory i analogie w szkoleniach" (2013). Współpracuje z Wydawnictwem Naukowym PWN i Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym.

Autor licznych strategii negocjacyjnych i perswazyjnych (m.in. rokowania prywatyzacyjne). Propagator białej perswazji i jej praktycznej aplikacji: Sprzedaży bez sprzedawania. Współtwórca Szkoły dla Trenerów w Lublinie, członek honorowy Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów. 

Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor - największy „hit Dziewczyna Szamana”. Twórca muzyki filmowej i ilustracyjnej.