mgr Katarzyna Kaczyńska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Análisis de las expresiones con verbos de movimiento en función de economía y redundancia léxicas: estudio contrastivo inglés-español
  [Analiza wyrażeń z czasownikami ruchu w kontekście ekonomii i redundancji leksykalnej: Studium kontrastywne angielsko-hiszpańskie]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés
  [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Economía y redundancia léxicas en las expresiones verbales: estudio contrastivo en algunas lenguas selectas
  [Ekonomia i redundancja leksykalna w wyrażeniach czasownikowych: studium kontrastywne w kilku wybranych językach]

Organizacja konferencji krajowej

 • III Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos
  [III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Expresiones verbales y sus homólogos. Estudio contrastivo de economía y redundancia léxicas en algunas lenguas selectas
  [Wyrażenia czasownikowe i ich odpowiedniki. Studium kontrastywne ekonomii i redundancji leksykalnej w kilku wybranych językach]

2018


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Polscy misjonarze w krajach języka hiszpańskiego w ramach II Kongresu Hispanistów,,Pomiędzy Wschodem a Zachodem”
 • España en nuestros corazones
  [Hiszpania w naszych sercach]

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • Stypendium doktoranckie

2017


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Historia del Flamenco. Algunas reflexiones
  [Kilka refleksji na temat historii Flamenco]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polonia w Hiszpanii

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • De los Tatras a Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane
  [Od Tatr aż po Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Olimpiada Języka Francuskiego

2016


Organizacja konferencji krajowej

 • II Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos
  [II Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés
  [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]

2015

 • Historia del Flamenco. Algunas reflexiones
  [Kilka refleksji na temat historii Flamenco]