dr Kamila Doktór-Bindas

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Kamila Doktór-Bindas
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kamila.doktor-bindas_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8606-742X