Joanna Mirek

mgr Joanna Mirek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Stanowisko: Asystent

mgr Joanna Mirek
asystent - Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Asystent - Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.mirek_usun_to@kul.pl