dr Małgorzata Nowak-Kępczyk

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Modelowania Matematycznego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
adiunkt - Katedra Modelowania Matematycznego
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: malgorzata.nowak-kepczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0934-9682