dr Małgorzata Nowak-Kępczyk

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy Zespolonej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr