mgr Joanna Wasiura-Maślany

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Sztucznej Inteligencji

Stanowisko: Asystent


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • On the almost sure convergence of randomly indexed maximum of random variables
    [Prawie pewna zbieżność maksimów zmiennych losowych z losowymi indeksami]
    [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.