dr hab. Anna Palusińska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2018-06-20)
  • doktor (od 2004-11-04)
  • magister (od 1996-06-30)