dr hab. Anna Palusińska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2011

Prace licencjackie
  • Maska Sokratesa, czyli ironia w dialektyce sokratejskiej
  • Stanowisko Jana Damasceńskiego w sporze o obrazy sakralne
  • Status kobiety i jego geneza w „Państwie” Platona
  • Negacja prawdy obiektywnej w doktrynach sofistów
  • Koncepcja sprawiedliwości w myśli Platona na podstawie „Państwa”