dr hab. Anna Tunia (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji
Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
CZWARTEK
CI-200 09:10 - 10:50 T Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wykład
CI-200 10:50 - 12:30 T Prawo wykroczeń seminarium
PIĄTEK
CI-200 09:10 - 10:50 T Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym wykład
CI-200 10:50 - 12:30 T Administracja stanu cywilnego wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień