dr hab. Anna Tunia (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2022/2023

PIĄTEK