dr Aneta Biały

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Cywilnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?
  [w:] Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)

2016

 • Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2015

 • The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 4421 of the Civil Code
  [Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 4421 kodeksu cywilnego]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych