Kazimierz Pierzchała

Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Pedagogiki Ogólnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kazimierz.pierzchala_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9972-943X