dr Katarzyna Czarnek

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk o Zdrowiu

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2012


Udział w konferencji krajowej

  • Aktualne problemy immunologii doświadczalnej i klinicznej