dr Katarzyna Czarnek

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Środowiska

Stanowisko: Asystent

dr Katarzyna Czarnek
asystent - Katedra Ochrony Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: katarzyna.czarnek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7081-5526