dr hab. Elżbieta Charlińska

Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.