dr hab. Elżbieta Charlińska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Książka naukowa recenzowana

 • A su Santidad do Papa Juan Pablo II ( Concierto para órgano)

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • recital organowy i kameralny : Th. Dubois- Toccata G, J. Pachelbel- Ciacona in f, Bach- BWV 546, F. Rączkowski - Bogurodzica

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie CD - FCD-80 -ZAIKS Organy Lubelszczyzny vol. 3; T. Villajos Soler- koncert organowy " A su Santidad El Papa Juan Pablo II

2022


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Światowe prawykonanie "Psalmu 138" Roberta Rozmusa

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert Cecyliański
 • wielkopostny koncert kameralny
 • Dyplomowy koncert organowy
 • koncert kameralny

Recenzja artykułu naukowego

 • Cechy stylu neoklasycznego w " Sonacie organowej " T. Paciorkiewicza

2021


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Recital organowy - dawna muzyka organowa (Pachelbel, Bach, Warszawska Tabulatura organowa z II poł. XVII
 • Recital organowy. Koncert promujący płytę " Organy Lubelszczyzny" vol.2

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert Cecyliański w ramach obchodu Uroczystości św. Cecylii

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie CD - FCD-72-ZAIKS

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Suita polska op.60. 6 polskich pieśni ludowych na organy / Andrzej Nikodemowicz

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Recital organowy - polska i obca muzyka organowa

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert kameralny " Muzyka religijna ostatniego ćwierćwiecza". Transmisja on-line.

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Inspiracje pieśniami ludowymi w twórczości kompozytorskiej Andrzeja Nikodemowicza na przykładzie Suity polskiej na organy

Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • Prawykonanie utworu muzycznego

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Koncert kameralny - kolędy
 • Recital organowy
 • Recital organowy - muzyka dawna, polska muzyka organowa
 • Recital ogranowy - polska muzyka organowa, muzyka dawna
 • Recital organowy i akompaniament

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert pasyjny " Krzyżu Święty"
 • Koncert Pasyjny

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie CD: Suita Polska na organy Andrzeja Nikodemowicza (FCD-67 - 2019 ZAIKS)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Etnomuzykologiczna Konferencja Naukowa
 • Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: Zachowanie dziedzictwa - inspiracje - przeobrażenia

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

2018


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • 5. festiwal organowy w Płońsku
 • recital organowy - muzyka dawna
 • Recital organowy- muzyka polska

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Koncert muzyki religijnej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność.
 • kameralistyka : partie organowe w programie koncertu

2017


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Półrecital organowy, kameralistyka
 • Wykonanie Mszy G-dur Fr. Schuberta ( partia organów)
 • Półrecital organowy i akompaniament organowy

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Studium analityczne Thema und Variationen op. 34 Józefa Kromolickiego
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Wspomnienie o Profesorze Romanie Lulku
  [w:] Studia Organologica T. V

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Tryumfy Króla Niebieskiego

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal srebrny za długoletnią służbę

2015


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • prawykonanie polskie koncertu organowego" A su Santidad el Papa Juan Pablo" Tomaso V. Solera

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Recital organowy w ramach I edycji Koncertów Organowych - Jedlnia Letnisko

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • IV Edycja Koncertów Kolęd " Bliżej Żłóbka"

2014


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego

 • prawykonanie polskie "Misa criola" A. Ramireza; Chóry Carduelis i Cum musica, zespoły: gitarowy i perkusyjny, fortepian, harpsichord
 • prawykonanie polskie "Misa criola" A. Ramireza; Chóry Carduelis i Cum musica, zespoły: gitarowy i perkusyjny, fortepian, harpsichord *** KOPIA ***

Recital muzyczny, dyrygowanie

 • koncert w ramach obchodów 70-lecia UMCS

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

2013


Recital muzyczny, dyrygowanie

 • Recital organowy, promocja płyty " Qui habitat in adiutorio Altissimi"

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Nagranie płyty CD "Qui habitat in adiutorio Altissimi"