mgr Patrycja Wośko

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID-19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic
    [w:] International Journal of Occupational and Environmental Medicine
  • Personal Resources and Spiritual Change among Participants Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion
    [w:] Religions

2019


Usługi eksperckie w kraju

  • Specjalista - ekspert merytoryczny w projekcie pt. "STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego"