dr inż. Piotr Szkołut

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Stanowisko: Asystent


2013


Usługi eksperckie w kraju

  • Inwentaryzacja dendrologiczna z analizą struktury korony drzew i zakresem stref ochronnych brył korzeniowych drzew

2012


Udział w konferencji

  • Dobra przestrzeń publiczna... - konferencja SAK