dr Iwona Szewczak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Welcome to KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjch międzynarodowych na uniwersytecie; ekspert merytoryczny

2019


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przeslanie o. Jacka Woronieckiego
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Internationale PILGRIM-Konferenz
  [Międzynarodowa konferencja naukowa]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Welcome to KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na uniwersytecie

Organizacja konferencji krajowej

 • KUL w hołdzie swojemu Rektorowi Pedagogiczno-etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne O/Lublin

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Moralność zawodowa nauczyciela - dydaktyka, wychowawcy, opiekuna
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Koncepcja wychowania Wolfganga Brezinki
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczna potrzeba pamięciu osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego", Lublin, 28 lutego 2017r.
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Dr hab. Alina Rynio - rys biograficzny
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży a oczekiwane postawy wychowujących
 • Moralność zawodowa nauczyciela - dydaktyka, wychowawcy i opiekuna

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • "Aktywny student - aktywny absolwent"

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Zbudowania" jako istotny element koncepcji wychowania Edmunda Bojanowskiego
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wiara jako podstawowy cel wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Wolfganga Brezinki

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Ksiądz Stefan Wyszyński - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1925-1929)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szkoła wspólnotą wychowującą. Czy to jeszcze możliwe?

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Metody wychowania w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Wybrane metody prowadzenia dzieci w ochronach w koncepcji bł Edmunda Bojanowskiego
 • Ksiądz Stefan Wyszyński - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

2016


Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola rodziny w wychowaniu do dzielności życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Trinational. Treffen im Rahmen des Internationalen Programmes der Zusammenarbeit
  [Trinational. Spotkanie w ramach Międzynarodowego Programu Współpracy]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola rodziny w wychowaniu do dzielności życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Odkrywanie potencjału rodziny w kontekście kulturowym

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Etos zawodowy nauczyciela jako istotny czynnik warunkujący sukces wychowawczy

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Edukacja międzykulturowa w obliczu procesów rozszerzania Unii Europejskiej - perspektywy rozwoju

2013

 • Podstawy antropologiczne wychowania jako pomocy życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki
 • Dziecko i dzieciństwo w wymiarze moralnym

 • Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Aksjologiczne podstawy wychowania jako pomocy życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rozwój regionalny jako zadanie administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji na rzecz dialogu wielokulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego
  • Młodzi wobec chaosu kulturowego

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Rola samorządu województwa przy realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej ze wsparciem funduszy unijnych

  Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

  • Tłumaczenie ustne wykładu prof. H. Grevinga nt. Was heißt Inklusion? Grundlegende Bedeutungen und Relevanten für die Heilpädagogik

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wychowanie jako pomoc życiowa w ujęciu Wolfganga Brezinki a kariera zawodowa

  Udział w konferencji krajowej

  • Wychowanie do wiary czy wychowanie w wierze?
  • Nowy humanizm Jana Pawła II jako zadanie wychowania
  • Godność człowieka i jej implikacje pedagogiczne

  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

  • Przyjęcie prof. H. Grevinga z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen/Münster

  Udział w festiwalu nauki

  • IX Lubelski Festiwal Nauki Nauka - Wiedza - Mądrość

  2011


  Kurs e-learningowy

  • Pedagogika wielo- i międzykulturowa
  • Interpretacja współczesnych zjawisk społecznych w Polsce i w Europie
  • Wprowadzenie do pedagogiki
  • Pedagogika wielo- i międzykulturowa

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka - przestrzeń społeczna - instytucja

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Rola administracji samorządowej w rozwoju edukacji na rzecz dialogu wielokulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Młodzi wobec chaosu kulturowego

  Udział w konferencji krajowej

  • Interdyscyplinarność w pedagogice jako klucz do analizy rzeczywistości wychowania chrześcijańskiego
  • WYCHOWANIE DO DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO - KATOLICY I MUZUŁMANIE W POLSCE

  Usługi eksperckie w kraju

  • Praca w projekcie finansowanym ze środkó unijnych Jesteśmy wam potrzebni, PO KL priorytet VIII, 8.2 transfer wiedzy, Urząd Marszałkowski Lublin

  2010

 • Praca w projekcie unijnym Klub Integracji Społecznej drogą do aktywności zawodowej; PO KL, priorytet VII, WUP Lublin

 • 2007


  Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

  • Tłumaczenie streszczeń artykułów naukowych opublikowanych w pracy zbiorowej Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, A. Rynio (red.)
   [Tłumaczenie pisemne streszczeń atykułów naukowych opublikowanych w pracy zbiorowej Wychownaie chrześcijańkie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio]