Tomasz Moskal

Ks. dr hab. Tomasz Moskal (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Kościoła

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina „De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum” z 1616 r.
 • Z dziejów Kamedułów w Rytwianach 1617-2017
 • Rytwiańscy Kameduli - w teraźniejszości o przeszłości.
 • Erem kamedułów w Rytwianach 1617-2017. Zabytek sztuki uświęcony modlitwą.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Paleografia w pracy bibliotekarza - wybrane zagadnienia
  [w:] Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych
 • Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo Historyczne

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Silva Aurea w Rytwianach 1617-2017. Studia z dziejów kościoła i eremu.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Erem i kościół w Rytwianach w świetle inwentarzy z 1825 i 1932 r.

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Prałaci i kanonicy kapitulni w dziejach Janowa Lubelskiego 1867-2020

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Poeta na drogach nauki. Biogram naukowy ks. prof. Jana Walkusza
 • Kościół sandomierski a ludzie pracy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Drogi i wzajemne powiązania
 • Erygowanie parafii w Zarzeczu koło Niska
 • Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych „Liber Mortuorum”
 • Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inwentarze parafii Racławice z 1940 i 1954 roku
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo Historyczne
 • Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Ks. Piotr Górecki, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice - Opole 2017, ss. 308.
  [w:] Resovia Sacra

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Kultura książki w Węgrowie w latach 1570-1864

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina „De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum” z 1616 r.

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • U źródeł liturgii. Liturgika a historia Kościoła
 • A Historical Outline of the Faculty of Theology 1918-2018
 • Patrocinia kościołów archidiakonatu sandomierskiego do końca XIII wieku
 • Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biskup Stefan Zwierowicz jako ordynariusz diecezji sandomierskiej
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
 • Ks. Franciszek Jop (1897-1976). Biskup pomocniczy w Sandomierzu (1946-1956).
  [w:] Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
 • Sieć klasztorów diecezji sandomierskiej 1818-1819 i ich księgozbiory
  [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Recenzja książki naukowej

 • Kotlina Tuszowska. Monografia miasta i gminy Bogatynia w okresie 1945-2010.
 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych „Liber Mortuorum"
 • Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy
 • Paleografia w pracy bibliotekarza

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej w Sandomierzu 1938-2018

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Z dziejów Wydziału Teologii 1918-2018
 • Księgozbiór bernardynów radomskich w świetle inwentarzy z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
 • Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej (1818-1892)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku
  [w:] Saeculum Christianum. Pismo Historyczne

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Zarys dziejów Diecezji Sandomierskiej (1818-2018)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Nowenna do Matki Bożej Przedziwnej w jej cudownym wizerunku w Grybowie. Bazylika mniejsza i sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej w Grybowie, red. Grzegorz Szczecina, Grybów 2016, ss. 66
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Jerzy Dąbek, Augustyn Łyko, Błogosławiony Ksiądz Antoni Rewera. Rewera, requidem vera, Sandomierz 2016, ss. 112
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Ewa Daria Klich OSU, Szkoły sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w okresie Polski Ludowej (1945-1962), Lublin 2017, ss. 544
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] A.K. Sitnik, Dzieje bernardynów łęczyckich po II wojnie światowej 1946-2016, Kalwaria Zebrzydowska 2016, ss. 256.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Miegoń Władysław
 • „Roczniki Historii Kościoła”

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor zeszytu
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Recenzja książki naukowej

 • Aretologiczna droga do kontemplacji Boga w ujęciu Ewagriusza z Pontu
 • Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku
 • Teresa Izabela Morsztynówna. Skarb parafii św. Józefa w Sandomierzu

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kościoły koprzywnickie na przełomie XVIII/XIX wieku
 • Księgozbiór bernardynów radomskich w świetle inwentarzy z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
 • Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r.
 • U źródeł liturgii. Liturgika a historia Kościoła
 • Sieć klasztorów diecezji sandomierskiej 1818-1819
 • Kościół sandomierski a ludzie pracy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Drogi i wzajemne powiązania
 • Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mszał kraśnicki - zabytek z XV w.
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Jan Walkusz, Konferencja Księży Polskich na Wschodnią Kanadę 1956-2016, Pelplin 2016, ss. 168
  [w:] Resovia Sacra
 • [Rec.:] Grzegorz Kamil Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 2015, ss. 142.
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor zeszytu
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Naukowej
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Recenzja książki naukowej

 • Św. Katarzyna Aleksandryjska - patronka parafii i Ziemi Grybowskiej. Dziewięciodniowa Nowenna oraz Inne Modlitwy i Pieśni
 • Parafie i kościoły diecezji gliwickiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biskup Franciszek Jop (1946-1952)
 • Z dziejów kamedułów w Rytwianach 1617-1825

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z broda ogromną". Adam Prosper Burzyński OFM (1755-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie
  [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
 • St. Bernard (1090-1153). The 900th Anniversary of Establishmentof Clairvaux
  [Św. Bernard (1090-1153). W 900. rocznicę założenia Clairvaux]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637)
 • Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939
 • Księgozbiór parafii w Tarłowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku
 • Proboszczowie parafii Racławice w 1772-1922

Recenzja książki naukowej

 • Wyposażenie świątyń diecezji pomezańskiej świadectwem pobożności wiernych (XVII-XVIII)
 • NOWENNA DO MATKI BOŻEJ PRZEDZIWNEJ W JEJ CUDOWNYM WIZERUNKU W GRYBOWIE. BAZYLIKA MNIEJSZA I SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PRZEDZIWNEJ W GRYBOWIE
 • Konferencja Księży Polskich na Wschodnią Kanadę 1956 – 2016
 • Bł. ks. Antoni Rewera 1869-1942

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sandomierska sieć kościelna w kontekście diecezji krakowskiej do końca XIII wieku
 • Działalność ks. Franciszka Jopa i okres jego posługi biskupiej w Sandomierzu
 • Bp Stefan Zwierowicz jako ordynariusz diecezji sandomierskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • 50-lecie wymiany Listu o pojednaniu między biskupami polskimi i niemieckimi z 1965 r., kontekst powstania, percepcja, reakcje polityczne, aktualne znaczenie
 • 1050-lecie chrztu Polski - znaczenie, konsekwencje, wyzwania na przyszłość

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy z Długoletnią Służbę.

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Św. Jan Chrzciciel w cieniu św. Benedykta z Nursji. Kartki z dziejów Puchaczowa
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Historiografia wydarzeń i osób związanych ze Zgoda Sandomierską z 1570 roku w Sandomierskim Muzeum Diecezjalnym
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej - Pani Mazowsza (1755-2015)
 • Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Kościół i klasztor św. Józefa w Sandomierzu. Wczoraj i dziś
 • DZIEJE BERNARDYNÓW ŁĘCZYCKICH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (1946-2016)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mszał kraśnicki - zabytek z XV wieku
 • "... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z broda ogromną". Adam Prosper Burzyński OFM (1755-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie"

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bibliofilska działalność prymasa Wojciecha Baranowskiego (1548-1615)
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biblioteka parafialna w Modliborzycach w okresie przedrozbiorowym

Hasło encyklopedyczne

 • Włostów
 • Wszechświęte

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny Historia Kościoła
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek Rady Naukowej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej 1818-1992

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Organizacja Kościoła w Polsce po 1992 roku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bulla Totus Tuus Poloniae Populus – geneza i konsekwencje
  [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Księgozbiór parafii w Ruszkowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Bogusław Dygdała, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII – XVIII wieku, Toruń 2009, ss. 248
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Prześladowania chrześcijan do 313 roku
  [w:] Powołanie

Rozdział w książce

 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu i jej zbiory
 • Superekslibrisy w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek Rady Naukowej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mikołaj Spytek Ligęza - fundator kościoła i klasztoru bernardynów w Rzeszowie

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stan i perspektywy publikacji akt wizytacyjnych z okresu staropolskiego
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Hasło encyklopedyczne

 • Raniżów
 • Potok Wielki
 • Raków
 • Rytwiany
 • Rudnik nad Sanem

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Bulla Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 1992 roku
  [w:] Powołanie

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny w zakresie bibliotekoznawstwa i historii nowożytnej
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wokół fundacji klarysek zawichojskich w 1257 roku (w 750 rocznicę fundacji szpitala przy klasztorze)
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Książki z superekslibrisami biskupów polskich okresu przedrozbiorowego w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu
 • Integracyjna działalność Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Windsorze

Hasło encyklopedyczne

 • Połaniec

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wykaz publikacji księdza Profesora Anzelma Weissa z lat 2001-2010
 • Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Anzelma Weissa w latach 2001-2010

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Księgozbiór parafii w Czyżowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

2009


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz naukowy redakcji
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

2006


Książka naukowa recenzowana

 • 50 Złoty Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół KUL w Kanadzie

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w.