Dorota Kuncewicz

dr Dorota Kuncewicz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Klinicznej

Stanowisko: Asystent

Wybrane publikacje:

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., Kuncewicz, D. (w druku). Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Kruszewski, W. (2019). Stability of Hidden Stories, Narrative Inquiry, 29(1), 82-98, https://doi.org/10.1075/ni.17080.kun

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D. (2019). Combination of attachment patterns in romantic relationship and its quality. In: C. Pracana, M. Wang (Eds.), Psychological Applications and Trends 2019, (pp. 264-266) Lisboa: In Science Press. 

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D. (2019). Hidden stories in monologues, Forum: Qualitative Social Research, 20(1), Art. 9, http://dx.doi.org/10.17169/fqs-20.1.3005

Kuncewicz, D., (2018). Word in a relationship – someone`s, from somewhere, with something, in between. Polskie Forum Psychologiczne, 23(4), 693-708, DOI: 10.14656/PFP20180403.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D. (2018). Na styku biografii i twórczości. Perspektywa psychologiczna. Roczniki Humanistyczne, 66(1), 133-157, DOI:10.18290/rh.2018.66.1-9

Kuncewicz, D. (2017). Jeśli nie wiesz, kto i po co, to wszystko jedno jak. Rzecz o wychowaniu. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kuncewicz, D., Kruszewski, W. (2017). Z szacunku do… Z doświadczeń badań transdyscyplinarnych. Roczniki Humanistyczne, 65(1), 169-185, DOI:10.18290/rh.2017.65.1-10

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Kruszewski, W. (2016), Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów. Przegląd Psychologiczny, 59(4), 365-380.

Kuncewicz, D., Kruszewski, W., Zasim, A. (2016). Życie z szablonu CV. Doświadczenie pokoleniowe w narracjach młodych dorosłych. Kultura i Edukacja, 3, 64-85, https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.04

Kruszewski, W., Kuncewicz, D. (2016). On the problem of the method in transdysciplinary researches. W: L.N. Akbayeva, A.K. Bogenbayeva, Y.K. Omarbayev (red.), „Eternal Nation”: Milestones in formation and development of the independence of Kazakhstan. Dedicated to the 25th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. Almaty: International Education Corporation and Kazakh Leading Architectural and Civil Engineering Academy, s. 171-175. [ISBN 978-9965-07-809-5]

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2015). What are you saying when you are talking about…? Procedure for isolating a hidden story in a monologue about the author`s own life. Polish Journal of Applied Psychology,13(2), 25-46, DOI: 10.1515/pjap-2015-0028.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E. Sobkowicz, J. (2015). Usłyszeć niewypowiedziane, czyli o interpretacji psychologicznej za pomocą narzędzi teorii literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 20(3), 409-426, DOI: 10.14656/PFP20150307

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2014). Which literary theory tools can a psychologist use for interpreting language communication? Polish Journal of Applied Psychology,12(4), 71-94, DOI: 10.1515/pjap-2015-0022.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E. Sobkowicz, J. (2014). Parents’ and their adult children’s narrations on upbringing (Narracje rodziców i ich dorosłych dzieci o wychowaniu). Annals of Psychology, 17(4), 759-791.

 

Wybrane konferencje

Kuncewicz, D., Kuncewicz., Combination of attachment patterns in romantic relationship and its quality, International Psychological Applications Conference and Trends, Zagrzeb 04-06.05.2019.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Analiza narracji przy użyciu narzędzi teorii literatury w kontekście pomocy psychologicznej i psychoterapii, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce, Poznań 22-24.11.2018.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Opowieści o związku kobiet z diagnozą borderline i ich partnerów, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce, Poznań 22-24.11.2018.

Kruszewski, W., Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., The Genetic Experiment : Orality and Literacy in the Genesis of Self-Narration, GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities, Helisinki 07-09.06.2017.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Hidden Stories in the Monologues, Qualitative Methods and Research Technologies Conference, Kraków 01.-03.09.2016.

Kuncewicz, D., Loneliness in various kinds of relationships among men and women and perfectionism, “From crisis to sustainable well-being”, 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż 8-13.07.2014.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., How psychologists can utilize literary theory devices in interpretation of language communication?, “5th Global Conferences Storytelling: Global Reflections on Narrative”, Lizbona 10-13.05.2014.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., The worlds of a parent and child – analysis of narration pairs, konferencja “5th Global Conferences Storytelling: Global Reflections on Narrative”, Lizbona 10-13.05.2014

Kuncewicz, D., The loneliness as the effect of the interaction, Relationship Development Maintenance and Dissolution”, International Association for Relationship Research (IARR), Gdańsk 7-9.07.2011.  

Kuncewicz, D., Conflict resolution strategies and relationship patterns in womens and mens  families of origin - 5th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), Mediolan 29.09.-02.10.2010.

Kuncewicz, D., Conflict resolution strategies and intrapsychic costs of self-pity – 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, organizowane przez organizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w dniach 22-25.09.2010

Kruszewski, W., Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Krytyka genezy i psychologia. Czy możliwa jest zmiana kierunku oddziaływania?, Przed-tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy, Łódź 22-23.05.2017

Kuncewicz, D., Kruszewski, W., Wzorce wypowiedzi w narracjach młodych dorosłych, II Konferencja Psychologii Jakościowej, Katowice 18-20.09.2015.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Narracje młodych dorosłych – między kanonem a opowieścią o własnym życiu, II Konferencja Psychologii Jakościowej, Katowice 18-20.09.2015.

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów, II Konferencja Psychologii Jakościowej, Katowice 18-20.09.2015.

Kuncewicz, E., Sokołowska, E., Jak w sposobie użycia języka zobaczyć zachowanie a nie jego deklarację?, IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Poznań 27-29.05.2015.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Narracje odnośnie wychowania – porównanie perspektyw rodzica i jego dorosłego dziecka, I Konferencja Psychologii Jakościowej, Katowice, 8-9.11.2013.