Dorota Kuncewicz

dr Dorota Kuncewicz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Klinicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Dorota Kuncewicz
Adiunkt - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.kuncewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9717-7333