Krzysztof Wiak

dr hab. Krzysztof Wiak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.wiak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0947-570X