Małgorzata Ganczar

dr hab. Małgorzata Ganczar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Asystent

Szanowni Państwo, komunikacja i udostępnianie materiałów odbywa się obecnie poprzez platformę Moodle.

Zachęcam, w szczególności seminarzystów, do aktywnego korzystania z wszystkich możliwości stwarzanych przez elektroniczne systemy informacji prawnej LEGALIS i LEX. Dostęp do SIP Legalis jest możliwy po zalogowaniu do konta ExLibris czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pod adresem: http://buhan.kul.pl/han/legalis1/ . Dostęp do SIP Lex jest możliwy poprzez system HAN (http://buhan.kul.pl/han/lex/) lub zakładkę Biblioteka >> Zasoby >> Bazy danych. We wszystkich sprawach proszę o kontakt mailowy: malgorzata.gancza[at]kul.pl .