Małgorzata Ganczar

dr hab. Małgorzata Ganczar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Asystent

Życiorys naukowy i zawodowy

- 1996-2001, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. R. Skubisza pt. Charakter prawny podpisu elektronicznego;
-
2001-2005, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska;
- 21.03.2006, obrona pracy doktorskiej pt. Prawne aspekty informatyzacji administracji publicznej, pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. S. Wrzoska. Recenzenci: Ks. Prof. dr hab. J. Krukowski, Prof. dr hab. S. Sagan; Praca została wyróżniona Nagrodą Rektorską;
- adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;Zapraszam na stronę www