dr Marcin Płonkowski

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2020

Prace licencjackie
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem WPF oraz Entity framework 6
 • Problematyka programowania współbieżnego w środowisku .Net
 • Mechanizm dostępu do danych z wykorzystaniem frameworka Hibernate w aplikacjach opartych na frameworku Spring
 • Wtyczki Apache Maven jako narzędzie wspierające budowę oprogramowania na platformach Java
 • Wykorzystanie baz danych w aplikacjach dla systemu Android
 • Tworzenie wydajnych aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem frameworka Spring
 • Framework Qt jako narzędzie do budowy specjalizowanych interfejsów użytkownika
 • Projekt i wykonanie aplikacji internetowej do zamawiania jedzenia z użyciem React.js i Firebase
 • Mechanizmy uwierzytelniania użytkowników na przykładzie systemu rezerwacyjnego
 • Bezpieczeństwo danych użytkowników sklepu internetowego
 • Wykorzystanie modułów bazodanowych z frameworka Express.js na przykładzie forum internetowego
 • Tworzenie zaawansowanych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem frameworka Angular
 • Tworzenie wysoko wydajnych aplikacji internetowych w środowisku Node.js
Prace magisterskie
 • Tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych za pomocą technologii Single-Page Application
 • Internetowy system rezerwacji pojazdów testowych w technologii ASP.NET MVC
 • Analiza i klasyfikacja emocji w czasie rzeczywistym
 • Analiza eksperymentalna jakość kodów QR
 • Bezpieczeństwo sklepów internetowych w technologii ASP .NET
 • Algorytmy wizualizacji jako sposób prezentacji i interpretacji danych
 • Strona internetowa zawierająca gry stworzone w technologii JS
 • Wykorzystanie platformy ASP.NET MVC do tworzenia sklepów internetowych
 • Aplikacja internetowa "Zakłady Bukmacherskie" w środowisku Node.js z wykorzystaniem bazy danych MySql
 • Projektowanie bezpiecznych sieci komputerowych
 • Dziennik elektroniczny przy użyciu technologii Spring Boot i Spring Security

2019

Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych z wykorzystaniem biblioteki React.js
 • Kulinarny serwis społecznościowy stworzony przy użyciu frameworka CakePHP
 • Sklep internetowy z akcesoriami sportowymi w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL
 • System zarządzania przychodnią lekarską z wykorzystaniem frameworka laravel
 • Implementacja menedżera kont Steam na platformie Electron
 • Bazodanowa aplikacja internetowa do prowadzenia księgowości w małej firmie
 • Tworzenie aplikacji internetowej w języku PHP w oparciu o bazę danych MySQL na przykładzie wypożyczalni samochodów
 • Tworzenie aplikacji sklepu internetowego na podstawie bazy danych MySQL oraz języka PHP
 • Tworzenie aplikacji bazodanowej w Oracle Form Builder na przykładzie biblioteki uniwersyteckiej
 • Wykorzystanie narzędzi programistycznych Oracle do tworzenia sklepu internetowego
 • Wykorzystanie platformy Google Firebase do tworzenia wydajnych aplikacji internetowych na przykładzie sklepu internetowego
 • Optymalizacja zapytań SQL w środowisku Oracle
 • Aplikacja mobilna obliczająca średnie spalanie pojazdów na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika oraz średniego spalania według producenta
Prace magisterskie
 • Wykorzystanie frameworków Bootstrap oraz W3.CSS do tworzenia responsywnych stron internetowych
 • Klasyfikacja wybranych zaburzeń rytmu serca przy użyciu technik uczenia maszynowego

2018

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie środowiska Node.js do tworzenia aplikacji webowych
 • Wykorzystanie systemów bazodanowych w procesie tworzenia dynamicznych stron internetowych
 • Wykorzystanie systemu WordPress do tworzenia sklepów internetowych
 • Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP .NET
 • Wykorzystanie usług lokalizacyjnych w systemie operacyjnym Android w celu stworzenia aplikacji przewodnika turystycznego
 • Tworzenie desktopowych aplikacji bazodanowych w środowisku Visual Studio
 • Wykorzystanie bazy danych MySQL do tworzenia sklepów internetowych
 • Wykorzystanie bazy danych MySQL do tworzenia serwera gry
 • System porównawczy dla dealerów samochodowych z wykorzystaniem języka PHP oraz bazy danych MySQL
 • Wykorzystanie frameworka Spring do tworzenia sklepów internetowych
 • Rejestracja usług medycznych z wykorzystaniem bazy danych MySQL

2017

Prace licencjackie
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych dla systemu Android
 • Wykorzystanie wzorca MVC do tworzenia aplikacji internetowych na podstawie frameworka Symfony
 • Problematyka szyfrowania danych na przykładzie technologii Transparent Data Encryption
 • Multimedialna książka kucharska z wykorzystaniem bazy danych SQL
 • Tworzenie bazy danych uniwersytetu z wykorzystaniem Oracle Forms oraz bazy danych Oracle
 • Projektowanie procesów biznesowych w Salesforce
 • Wykorzystanie frameworka Spring do tworzenia aplikacji bazodanowych w języku Java
 • Wykorzystanie platformy LibGDX do tworzenia gier dla systemu operacyjnego Android
 • Bezpieczeństwo baz danych na przykładzie systemów zarządzania bazą danych Oracle
 • Wykorzystanie Universal Windows Platform do tworzenia aplikacji bazodanowych w środowisku Microsoft Visual Studio 2015
 • Wykorzystanie języka PHP oraz bazy danych MySQL do tworzenia sklepów internetowych
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych w języku Java w oparciu o bazę danych SQLite
 • Wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych SQLite w aplikacjach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android
 • Wykorzystanie fragmentów do tworzenia interfejsu użytkownika w aplikacjach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android

2016

Prace licencjackie
 • Wykorzystywanie bazy danych do przechowywania plików dźwiękowych
 • Tworzenie galerii zdjęć opartych o PHP i bazę danych MySQL
 • Wykorzystywanie wzorca MVC w tworzeniu aplikacji baz danych na platformie ASP.NET
 • Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika z wykorzystaniem wzorca MVC na platformie ASP.NET
 • Wykorzystanie frameworka Java Spring w tworzeniu aplikacji bazodanowych
 • Rola procedur składowanych i wyzwalaczy w aplikacjach bazodanowych wykorzystujących bazę danych MySQL
 • Bezpieczeństwo serwisów społecznościowych wykorzystujących bazę danych MySQL
 • Wykorzystanie narzędzia Oracle Form Builder 10g do tworzenia aplikacji bazodanowych

2015

Prace licencjackie
 • Normalizacja baz danych na przykładzie bazy pracowniczej firmy telekomunikacyjnej
 • Metodologia tworzenia baz danych na przykładzie Pierogarni Piaski
 • Wykorzystanie technologii ASP.NET do tworzenia forum internetowego
 • Wykorzystanie języka PL/SQL w tworzeniu aplikacji bazodanowych dla małych i średnich firm
 • Programowanie mikrokontrolera Arduino UNO
 • Wykorzystanie technologii Salesforce do stworzenia sklepu internetowego
 • Implementacja mechanizmu wyzwalaczy w aplikacjach bazodanowych
 • Tworzenie rozwiązań bazodanowych dla bankowości internetowej w oparciu o SQL Server
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w serwisach społecznościowych
 • Tworzenie baz danych dla urządzeń przenośnych w systemie operacyjnym Android
 • Wykorzystanie technologii Oracle do tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji bazodanowych
 • Wykorzystanie mechanizmu klient-serwer w tworzeniu bezpiecznych systemów bazodanowych
 • Tworzenie baz danych dla dużych firm i korporacji na przykładzie supermarketu
 • Tworzenie bazy danych biblioteki szkolnej, wykorzystując platformę Oracle Forms

2014

Prace licencjackie
 • Teoretyczne i praktyczne ujęcie modelu relacyjnego
 • Tworzenie wydajnych aplikacji bazodanowych dla sklepu internetowego
 • Wykorzystanie .NET Framework do tworzenia aplikacji bazodanowych korzystających z systemu zarządzania bazą danych Oracle
 • Tworzenie interfejsu użytkownika dla systemu zarządzania bazą danych Oracle
 • Przechowywanie plików multimedialnych w bazach danych
 • Przestrzenne bazy danych
 • Bazy danych i ich rola w handlu elektronicznym
 • Ataki na bazy danych i metody przeciwdziałania im
 • Zastosowanie procedur składowanych w bazach danych typu klient-serwer
 • Normalizacja baz danych
 • Zastosowanie wyzwalaczy w aplikacjach bazodanowych w oparciu o system zarządzania bazą danych Sql Server 2012

2013

Prace licencjackie
 • Obiektowo-relacyjny model baz danych na przykładzie firmy telekomunikacyjnej
 • Normalizacja baz danych - ujęcie teoretyczne i praktyczne
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty podstawowych modeli baz danych
 • Bezpieczeństwo baz danych MySQL na przykładzie serwisu internetowego szkoły
 • Zastosowanie baz danych w portalach społecznościowych

2012

Prace dyplomowe
 • Podstawy normalizacji baz danych
 • Rola języka SQL w bazach danych na przykładfzie sklepu
 • Projekt bazy danych na przykładzie komisu samochodowego
 • Projekt instalacji okablowania strukturalnego w budynku biurowym firmy produkcyjno-usługowej
 • Protokół IPv6
 • Protokół IPv6
 • Polityka bezpieczeństwa i jej praktyczna realizacja w sieci komputerowej wybranej firmy/instytucji
 • Projekt sieci komputerowej w placówce oświatowej
 • Protokół drzew opinających (STP)
 • Relacyjna baza danych jako efekt pracy człowieka nad opanowaniem informacji
 • Sieci lokalne (VLAN, VTP, TRUNK, INTERVLAN ROUTING)
Prace licencjackie
 • Synchronizacja rozproszonych baz danych
 • System zarządzania treścią CMS
 • Projekt bazy danych biblioteki uniwersyteckiej
 • Projekt bazy danych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Wspomaganie decyzji przy pomocy serwisów analitycznych w odniesieniu do rynków kapitałowych
 • Problematyka dostępu do baz danych na przykładzie galerii zdjęć
 • Zarządzanie hurtowymi ilościami danych przy zastosowaniu systemów ERP
 • Różnice pomiędzy noSQL a relacyjną bazą danych na przykładzie systemu wspomagania zarządzania danymi gier wideo

2011

Prace licencjackie
 • Normalizacja baz danych
 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem usługi Business Intelligence Reporting Services MS SQL Server
 • Bezpieczeństwo serwisów internetowych na przykładzie sklepu internetowego
 • Projekt bazy danych na przykładzie firmy transportowej