dr Marcin Płonkowski

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Using full covariance matrix for CMU Sphinx-III speech recognition system
  [(Wykorzystanie pełnej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx III]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

2017


Podręcznik akademicki

 • Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The use of pitch in Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition System
  [Wykorzystanie wysokości tonu podstawowego w systemach rozpoznawania mowy ciągłej z użyciem dużego słownika]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

2014

 • Tuning a CMU Sphinx-III Speech Recognition System for Polish Language
  [Strojenie systemu rozpoznawania mowy CMU Sphinx-III dla języka polskiego]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Using bands of frequencies for vowel recognition for Polish language
  [Wykorzystanie pasm częstotliwościowych do rozpoznawania samogłosek języka polskiego]
  [w:] International Journal of Speech Technology

 • 2012

 • The appearance of conflict when using the chaos function for calculating the hash code
  [Występowanie konfliktów podczas użycia funkcji chaosu do obliczania funkcji skrótu]
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny
 • Liczby podwójne i ich modyfikacje w neurokryptografii
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

 • 2010

 • Wykorzystanie kwaternionów w protokole uzgadniania klucza kryptograficznego, opartym na architekturach sieci neuronowych TPQM
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

 • 2008

 • Analiza funkcji chaosu w funkcjach skrótu opartych na sieciach neuronowych
  [w:] Przegląd Elektrotechniczny

 • 2005


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Algebraic aspects of mutual learning of neural networks
   [Algebraiczne aspekty uczenia wzajemnego sieci neuronowych]