Katarzyna Wołowska

dr hab. Katarzyna Wołowska (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.