mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola szkoły w profilaktyce i hamowaniu progresji przewlekłych chorób nerek u dzieci
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi – badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA.
  [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola rodziców w edukacji zdalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach trzecich
 • Ta sama choroba a różne doświadczenia szkolne- uczniowie z zespołem nerczycowym na pierwszym etapie kształcenia
 • Uczeń z przewlekłą chorobą nerek "incognito" w szkole ogólnodostępnej

2019


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ćwiczenia logopedyczne mogą smakować

2018


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ta sama choroba a różne doświadczenia edukacyjne uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wartość życia w rodzinie doświadczającej choroby przewlekłej
 • Wczesna diagnoza logopedyczna u dzieci z zespołem nerczycowym jako czynnik chroniący w profilaktyce parasygmatyzmu interdentalnego

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Doświadczenia rodzica dziecka z przewlekłą chorobą nerek – zespół nerczycowy
 • Uczeń z przewlekłą chorobą nerek „incognito” w szkole masowej