dr hab. Katarzyna Maćkowska (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Rule of decentralization equals local self-government? General remarks on local democracy in the U.S. An Introduction to New Explorations
  [Zasada decentralizacji a samorząd lokalny. Uwagi ogólne o lokalnej demokracji w USA. Przyczynek do dalszych badań]
  [w:] Review of European and Comparative Law

2017

 • Lojalność polityczna czy podejście technokratyczne? Obsada urzędów lokalnych w USA. Studium historyczno-prawne
  [w:] Zeszyty Prawnicze

 • 2016

 • Restrukturyzacja długów amerykańskich municypalitetów na podstawie przepisów Bankruptcy Code
  [w:] Palestra
 • Podstawy prawne działalności NASA jako agencji niezależnej
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

 • 2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • General remarks on Polish bankruptcy law
   [Uwagi ogólne o polskim prawie upadłościowym]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej
   [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne

  2013

 • Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych
  [w:] SAMORZĄD TERYTORIALNY

 • Hasło w leksykonie

  • Administracji publicznej reformy po 1989 roku

  2012


  Książka naukowa recenzowana

  • Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku)

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Administracja lokalna w federalnej strukturze Stanów Zjednoczonych w latach 1787-1875

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Stosunki między kościołami a władzą świecką w wybranych koloniach angielskich w Ameryce Północnej w XVII wieku
   [w:] Studia Politologiczne

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przestępstwa i kary w regulacjach prawnych nowoangielskich kolonii w Ameryce Północnej w XVII wieku
   [w:] Zeszyty Prawnicze

  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Amerykańskie prawo imigracyjne w XVII-XIX wieku

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Małżeństwo pomiędzy osobami tej samej płci? Prawny problem w Stanach Zjednoczonych
   [w:] Palestra
  • Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kształtowanie się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych. Przyczynek do badań nad amerykańskim samorządem lokalnym

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego

  2009


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Społeczne problemy w amerykańskim szkolnictwie w kontekście orzeczeń Sądu Najwyższego i ich geneza

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Uwagi ogólne o amerykańskim prawie upadłościowym
   [w:] Radca Prawny
  • Rola syndyka w amerykańskim prawie upadłościowym
   [w:] Studia Prawnicze KUL

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Kwerenda w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych