dr hab. Katarzyna Maćkowska (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

 

 Życiorys naukowy i wykaz publikacji

 

 

 

Konsultacje w roku akad. 2017/2018

 

środy: 12.40 - 14.10, CI 403

 

 

The office hours are held on Wednesdays, at 12.40 - 14.10 in room CI 403