dr hab. Katarzyna Maćkowska (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.