dr hab. Adam Szafrański (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

Stanowisko: Profesor KUL


2019


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Kultura Bazar Narracja

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
  [w:] AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK

Organizacja konferencji krajowej

 • VII LSA Współczesne oblicza BAZARU

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jeppe Sinding Jensen's Conception of Religion: Towards a Constructivist phenomenology of Religion?
  [Jensena koncepcja religii: ku konstruktywistycznej fenomonologii religii?]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Clifford Geertz a wyzwania antropologii współczesnej. Zmiana czy kontynuacja?

Organizacja konferencji krajowej

 • Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Ku interpretacyjnej antropologii religii

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jeppe Sinding Jensen a antropologiczne dyskusje wokół rytuału. Ku konstruktywistycznej refleksji nad rytuałem religijnym
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • From Mircea Eliade to Jeppe Sinding Jensen: A Few Remarks on Phenomenology of Religion
  [Od Mircea Eliade do Jeppe Sinding Jensen: Kilka uwag o fenomenologii religii]
  [w:] HEMISPHERES. STUDIES ON CULTURES AND SOCIETES

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • "Nowe otwarcie" antropologii. Wyzwania i zagrożenia

Recenzja książki naukowej

 • Leksykon socjologii moralności. Podstawy-teorie-badania-perspektywy, pod redakcją naukową Janusza Mariańskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Clifford Geertz a pytania antropologii współczesnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jeppe Sinding Jensen: rytuał religijny vs rytuał konwencji a sztuka performance

2015


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Tożsamość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • J.S. Jensen's conception of Religion
  [J.S. Jensena koncepcja religii. Ku konstruktywistycznej fenomenologii religii]

Organizacja konferencji krajowej

 • Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola "uprzedzeń" w antropologii kultury/religii

2014


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Janusz Mariański, Kontrowersje wokół relacji religii i moralności : tożsamość czy rozbieżność? : studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 374
  [w:] UNIVERSITAS GEDANENSIS

Organizacja konferencji krajowej

 • "Rytuał odkryty na nowo" - performatywny wymiar gestów

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Katherina Bell a teoria performatywna

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda
 • kwerenda

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religia w świecie niestabilnych całości
 • Felicitas D. Goodman a antropologiczne dyskusje wokół transu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ku prywatyzacji religii?

Organizacja konferencji krajowej

 • "Kicz we współczesnej kulturze"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Geertz Dziedzictwo-Interpretacje-Dylematy
 • "Nowa antropologia" wobec dawniejszych koncepcji religii i magii

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Normalny vs nienormalny w dyskursie antropologicznym"

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Zeszyty Naukowe KUL

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej

Organizacja konferencji krajowej

 • Ku prywatyzacji religii

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • kwerenda

2011


Organizacja konferencji krajowej

 • "Co po Geertzu" Dziedzictwo-Interpretacje-Dylematy

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Religia jako "pierwotne światło". Kilka uwag na temat religii

Organizacja konferencji krajowej

 • Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej
 • Ideologizacja religii na przykładzie badań Clifforda Geertza w Maroku

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geertz a socjologia
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

2003

 • W poszukiwaniu paradygmatu antropologii religii
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • 1999

 • The Reality of Magic Among the Azande, the Jawanese and Tunisian in the Context of Social Justice
  [Rzeczywistość magii u Azande w kontekście sprawiedliwości społęcznej]
  [w:] HEMISPHERES. STUDIES ON CULTURES AND SOCIETES

 • 1997

 • Granice kultury symbolicznej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • 1996


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Koncepcja symboli religijnych w programie