Ks. dr hab. Leszek Adamowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Kierownik Centrum (od 2019-10-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2019-10-01)
  • Prodziekan (od 2018-12-04 do 2019-09-30)
  • Kurator Katedry (od 2013-11-01 do 2014-06-12)
  • Dyrektor Instytutu (od 2012-09-01 do 2016-08-31)
  • Dyrektor Instytutu (od 2011-01-15 do 2012-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2004-12-01 do 2019-09-30)