Ks. dr hab. Leszek Adamowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • doktor habilitowany (od 2004-03-30)
  • doktor (od 1993-06-23)
  • magister (od 1990-05-30)