mgr Łukasz Harbuz

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


mgr Łukasz Harbuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: lukasz.harbuz_anti_spam@kul.pl