dr Monika Dacka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Asystent


2021


Usługi dydaktyczne w kraju

 • Specyfika funkcjonowania zakładów poprawczych i funkcjonowania w nich młodzieży

2020


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Transformacje aktywności życiowych kobiet w okresie średniej dorosłości zagrożonych utratą pracy

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Odpowiedzialność za zdrowie młodych kierowców
 • Czynniki zdrowia u młodych dorosłych (nie)podejmujących ryzykowne zachowania seksualne

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL "Molestowanie seksualne dzieci i młodzieży"
 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL "Molestowanie seksualne młodzieży i dorosłych"
 • Nastoletnie matki jako wyzwanie pracy psychologa
 • : Warsztaty dla Sekcji Psychoseksuologii KNSP KUL "Molestowanie seksualne dzieci"
 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Rozwojowej KNSP KUL "Praca psychologa"
 • Przeżywanie żałoby przez dzieci i młodzież po stracie rodzica

Udział w festiwalu nauki

 • Po jedenaste: Nie bądź obojętny! – pracownicy i studenci psychologii KUL w akcji podczas pandemii

2019


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Trudne sytuacje w życiu dzieci i młodzieży

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL "Tworzenie profilu osobowego oraz wnioskowanie o potencjalnych problemach"
 • Warsztat dla Sekcji Psychologii Sądowej pt. "Analiza wywiadu na potrzeby wymiaru sprawiedliwości”
 • Warsztaty dla Koła Naukowego Studentów Psychologii Sekcja Psychologii Klinicznej i Sekcja Tanatopsychologii KUL "Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? "

2018


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Transformacje relacji wewnątrzrodzinnych kobiet z perspektywy K. Dąbrowskiego

Wystawa na konferencji międzynarodowej

 • Życie i twórczość Kazimierza Dąbrowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Emerging adulthood i współczesne macierzyństwo
 • Związki partnerskie i macierzyństwo młodych kobiet
 • Rola aktywności twórczej w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejscowienie i realizacja macierzyństwa w życiu współczesnych młodych kobiet

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL „Praca z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną”
 • Analiza wywiadu na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
 • Warsztaty dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL „Przesłuchanie dziecka w procedurze sądowej”

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja oceniająca szkołę

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Transformacje zjawiska przyjaźni. Przyjaźń dawniej i dziś

2017


Prezentacja na konferencji krajowej

 • Kształtowanie się poczucia jakości życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim
 • Transformacje relacji wewnątrzrodzinnych kobiet w wieku średnim

Stypendium finansowane z innych środków

 • Stypendium naukowe ufundowane przez Reverend Franciszek Lesniak Foundation,Ontario, Kanada

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykład z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP KUL „Procedura badawcza dzieci w postępowaniu sądowym"