dr Jacek Jarocki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Asystent (nauka)

2014 - 2019 Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2012 - 2014 Studia magisterskie w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2009 - 2012 Studia licencjackie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.