dr Jacek Jarocki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Asystent (nauka)


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Strawson kontra Strawson. Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu Petera Fredericka Strawsona
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

2018

 • Miejsce panpsychizmu we współczesnych debatach nad umysłem
  [w:] Diametros - An Online Journal of Philosophy
 • W obronie panpsychizmu. Uwagi polemiczne do tekstu Roberta Poczobuta „Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper”
  [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

 • 2017

 • Michel Houellebecq – ostatni egzystencjalista?
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • 2016

 • Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego
  [w:] Analiza i Egzystencja
 • Kryzys chrześcijaństwa w kontekście doświadczenia religijnego
  [w:] Filo-Sofija

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • W zgodzie z Kosmosem i świadomością: odmiany nieteistycznych doświadczeń religijnych

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Paweł Okołowski, Filozofia i los. Szkice tychiczne
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Davida Chalmersa argument z pojmowalności w kontekście apriorycznego materializmu
   [w:] Filo-Sofija
  • Historyczne i systematyczne ujęcie monizmu neutralnego
   [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria

  2013

 • Davida Chalmersa argument z logicznej możliwości istnienia zombi
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Uwagi polemiczne do tekstu K. Kuś „Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych”
  [w:] Roczniki Filozoficzne