dr Jacek Jarocki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Asystent

dr Jacek Jarocki
asystent - Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.jarocki_usun_to@kul.pl