dr Magdalena Sawa

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

  • doktor (od 2008-06-25)
  • magister (od 2001-06-13)