dr Magdalena Sawa

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Affective Narrative: An Intermedial Study of Affect and Discourse in Gabriel Josipovici's Contre Jour: a Triptych After Pierre Bonnard
  [Afektywna narracja: intermedialne studium afektu i dyskursu w powieści Gabriela Josipovici Contre Jour: A Triptych After Pierre Bonnard ]

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 'You and I': The Fragmentation of the Writing Self and the Tradition of Modernism in T.S. Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock” and Gabriel Josipovici’s Moo Pak
  ['You and I': The Fragmentation of the Writing Self and the Tradition of Modernism in T.S. Eliot’s “The Love Song of J. Alfred Prufrock” and Gabriel Josipovici’s Moo Pak ]
  [w:] Anglica Wratislaviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Is a Parody of a Parody Serious or Humorous? The Case of Gabriel Josipovici's Making Mistakes and W.A Mozart's Cosi Fan Tutte
  [Czy parodią jest parodia poważna, czy humorystyczna? Na przykładzie "Making Mistakes" Gabriela Josipovica oraz "Cosi Fan Tutte" Mozarta]

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modernity and Utopia in Bruno Latour's We have Never Been Modern and Gabriel Josipovici's What Ever Happened to Modernism?
  [Nowoczesność i utopia w Bruno Latoura We Have Never Been Modern i Gabriela Josipovici What Ever Happened to Modernism]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Passionate space: the philosophy of affect in Gabriel Josipovici's Hotel Andromeda
  [Pasjonująca przestrzeń: filozofia afektu w powieści Gabriela Josipovici Hotel Andromeda]
  [w:] Explorations: A Journal of Language and Literature

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Is a parody of a parody serious or humorous? The case of W. A. Mozart's opera Cosi fan tutte and Gabriel Josipovici's novel Making Mistakes
  [Czy parodia parodii jest śmieszna czy poważna? Przypadek opery Mozarta Cosi fan tutte i powieści Gabriela Josipovici Making Mistakes]
 • Trust and Suspicion: Gabriel Josipovici on Shakespeare and Modernity
  [Zaufanie i podejrzenie: Gabriel Josipovici o Szekspirze i nowoczesności ]
 • "You and I" - the Fragmentation of the Writing Self and the Tradition of Modernism in T. S. Eliot's and Gabriel Josipovici's Aesthetic Theory and Artistic Practice
  [Fragmentaryczna wizja twórczego ja a tradycja modernizmu w teorii i praktyce artystycznej T. S. Eliota i Gabriela Josipovici]
 • Farewell to discourse! The Philosophy of Affect and Gabriel Josipovici's Selected Fiction
  [Pożegnanie z dyskursem: filozofia afektu w wybranych utworach Gabriela Josipovici]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Gabriel Josipovici's Vision of Modernism
  [Wizja modernizmu Gabriela Josipovici ]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Speech, writing and the body in Gabriel Josipovici's Hotel Andromeda
  [Mowa, pismo i ciało w powieści Gabriela Josipovici Hotel Andromeda]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Art in literature - a study of the pro-narrative potential of ekphrasis in Headlong by Michael Frayn
  [Art in literature - a study of the pro-narrative potential of ekphrasis in Headlong by Michael Frayn]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • International Conference
  [Konferencja międzynarodowa]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Affect, emotion and mood in theory and text

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Ekphrasis in Modern British Fiction - a Pro-narrative Approach
  [Ekfraza we współczesnej powieści brytyjskiej - ujęcie pro-narracyjne]

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The enigma explained: the study of the chronotopic relation between V. S. Naipaul's novel The Enigma of Arrival and Giorgio de Chirico's painting The enigma of Arrival and the Afternoon
  [Zagadka wyjaśniona: studium chronotopicznej relacji między powieścią V. S. Naipaula Zagadka przybycia a obrazem Zagadka przybycia i popołudnie Giorgio de Chirico ]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2011


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Time at the service of space, art at the service of fiction, fiction at the service of self-knowledge - the study of V. S. Naipaul's The enigma of Arrival
  [Time at the service of space, art at the service of fiction, fiction at the service of self-knowledge - the study of V. S. Naipaul's The Enigma of Arrival]

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Your Encounter with Ekphrasis
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • From romantic urn to postmodern vase: Tibor Fischer's The Collector Collector and the theory of ekphrasis
  [From romantic urn to postmodern vase: Tibor Fischer's The Collector Collector and the theory of ekphrasis ]

2008

 • Ekphrasis Activating and Re-activated in Anita Brookner's The Next Big Thing
  [Ekphrasis Activating And Re-activated in Anita Brookner's The Next Big Thing ]

 • 2006

 • The unreliability of the verbal and the visual in Julian Barnes's A History of the world in 10 1/2 Chapters
  [The unreliability of the visual and the verbal in Julian Barnes's A History of the world in 10 1/2 Chapters]
 • Werbalny autoportret w utworze Kazuo Ishiguro Malarz świata ułudy

 • Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ekphrasis Activating and Re-activated in Anita Brookner's The Next Big Thing

  2004

 • Werbalny autoportret w utworze Kazuo Ishiguro Malarz Świata Ułudy

 • 2003

 • Collage Technique in Flann O'Brian's At-Swim-Two-Birds
  [Collage technique in Flann O'Brian's At-Swim-Two-Birds]