Anna Kawalec

dr hab. Anna Kawalec (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Teorii Poznania

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
profesor KUL - Katedra Teorii Poznania
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.kawalec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1323-8486