Monika Dunin-Kozicka

dr Monika Dunin-Kozicka

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pretend play as a creative action: On the exploratory and evaluative features of children’s pretense
  [w:] THEORY & PSYCHOLOGY
 • The Development of Understanding Opacity in Preschoolers: A Transition From a Coarse- to Fine-Grained Understanding of Beliefs
  [w:] Frontiers in Psychology

2017

 • Counterfactual Imagination as a Mental Tool for Innovation
  [w:] Avant : Trends in Interdyscyplinary Studies

 • Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

  • Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O dwóch pojęciach nudy w kontekście rozważań nad tym, czy nuda jest twórcza
   [w:] STAN RZECZY
  • Wprowadzenie do filozofii twórczości. Uwagi pojęciowe – historia idei – perspektywa interdyscyplinarna
   [w:] Roczniki Filozoficzne
  • O głównych dylematach filozofii twórczości. Ujęcie syntetyczne z uwzględnieniem badań współczesnych
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Epistemologia i psychologia
  • Twórca i jego mózg. O kilku problemach związanych z lokalizacyjnymi teoriami twórczości
  • Egalitarne podejście do kreatywności we współczesnych badaniach psychologicznych