Monika Dunin-Kozicka

mgr Monika Dunin-Kozicka

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Asystent

mgr Monika Dunin-Kozicka
asystent - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.chylinska_anti_spam@kul.pl